• Số 482 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phân vùng tuyến sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2019-2020
Số hiệu: 482/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/05/19
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 3