• Số 1318 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V v phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 THPT năm học 2019-2020
Số hiệu: 1318/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/05/19
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
1 of 6