Đăng ký tuyển sinh

Cấp THCS từ 00 giờ 00 ngày 01/7/2019 đến 23 giờ 59 ngày 06/7/2019

Cấp TH từ 00 giờ 00 ngày 08/7/2019 đến 23 giờ 59 ngày 13/7/2019